42 1 Voor de koorleider. 75-jaar Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus In 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar. Een lied. Psalm 19:1-14—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. 2. Psalms 89 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek wil altyd singvan die goedheid van die Here.Ek wil, geslag na geslag,sy getrouheid bekendmaak. Psalm 73:1-28—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Ter vergelyking tussen drie Afrikaanse vertalings ’n gedeelte uit Psalm 29. Hy verbreek die boog Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is gedurende 2014 by drie geleenthede bekendgestel — op 12 Maart in die Groote Kerk, Kaapstad, op 9 April in die AGS Kaleideo Gemeente in Kempton Park, en op 12 Mei in die St George's Katedraal in Windhoek. Psalms 47 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Al julle volke, klap julle hande!Juig voor God met groot gejubel! Nee, my hulp kom van die Here,wat hemel en aarde gemaak het. Ek sê dit weer met die grootste nadruk: Ek kan die BDV nie aanbeveel nie. Psalms 106 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Prys die Here!Dank die Here, want Hy is goed!Sy trou ken geen einde nie. Bybeltaal Afrikaans. Ek kan die nuwe vertaling, wat 29 November verskyn, beslis nie aanbeveel nie. Psalm 46:1-11—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Jammer, die video kon nie laai nie. Die Wagtoring, 2009/12/1, bl. Nuwe Lewende Vertaling Die Bybel Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is ’n dinamies-ekwivalente verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer. Inteendeel, ek wil dit ten sterkste afwys. Soos wind rook wegblaas,so blaas U hulle weg. de scepter van het recht is uw koningsscepter. Die woord psalm kom van die Griekse woord psalmos wat op sy beurt 'n vertaling is van die Hebreeuse woord mizmor. 15:18Jes. Dit bied ’n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit. Hy vind egter vreugdein die gebooie van die Hereen oordink sy voorskriftedag en nag. psalms 1:1-3 nlv Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. 5:3 Zelfs de mus vindt een huis. mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. NBV 1 bijbel. vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Ek is uitgeput van roep om hulp.My keel is hees en my oë dof,terwyl ek wag dat God my help. Het is een van de vijf psalmen die "Liederen van Sion" worden genoemd. 845:8 Hebr. Van de Korachieten, een kunstig lied. 61:962:2,7Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. 1:8-9u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. ... om de levende God. Deze bundel is gebaseerd op de voordrachten op de studiemiddag over psalmen en psalmcitaten ter gelegenheid van dat jubileum. Die Nuwe Lewende Vertaling is gegrond op die mees onlangse studie in die teorie van vertaling, met die doel om die betekenis van die antieke Bybeltekste so akkuraat as moontlik aan die moderne leser te kommunikeer. Hy is soos ’n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Psalm 46 is een bekende psalm, waarin het thema "Een vaste burcht is onze God" voorkomt.Artistiek wordt de psalm doorgaans als een hymne ingedeeld. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. Ps. sela. Hierdie handige Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees. Kind en Bijbel. ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben. 84:4 . Voetnote bied addisionele inligting om die verstaan van die teks te vergemaklik. 39:9-10wereldwijd bant hij oorlogen uit. 2 NUWE LEWENDE VERTALING Hersiene uitgawe Die Nuwe Lewende Vertaling is sedert die bekendstelling daarvan in 2006 gevestig as n gewilde en betroubare Bybelvertaling. rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir. Let this everyday item keep you relying on God's care and provision when you find yourself feeling the … … Elke dag Dit is geskryf in ’n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans. Hierdie webwerf is ’n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat. Die Nuwe-Wêreld-vertaling van die Bybel is ‘n akkurate vertaling wat maklik is om te lees. NLV: Nuwe Lewende Vertaling . De psalmen zijn uit het leven gegrepen en daarom is het belangrijk … 41 1 Voor de koorleider. Het gevolg is dat de nummering van de verzen van sommige psalmen uit de pas kan lopen. 10juwelen sieren de dochters van koningen. Die naam Psalms word van die Op de wijs van De lelies. Podcast. 24:18-23Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde. Op de wijs van De jonge vrouwen. Psalms 63 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) O God, U is my God,ek soek na U,ek smag na U;my hele liggaam verlang na Usoos ’n dor land sonder water. Psalm 19:1-14—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Weergawe. Wat my betref, ek bid tot U, Here; antwoord my op u bestemde tyd, o God. Van de Korachieten, een kunstig lied. 451Voor de koorleider. Dieper en dieper sink ek in modder,met geen plek om te staan nie.In diep waters het ek beland,en die stroom oorweldig my. naar u, o God. Een liefdeslied. Kantlynverwysings + 2Kr 20:19. 14:21 Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven, 3 de HEER zal hem beschermen en in leven houden, ... naar de levende God, Kantlynverwysings + 2Kr 20:19. Psalms 68 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) God sal opstaanen sy vyande verstrooi.Laat dié wat Hom haat,voor Hom vlug. Nuwe Bybelvertaling en Bekendstelling – Afrikaans 2020-vertaling. Hy verbreek die boog en vernietig die spies. gaan zij het paleis van de koning binnen. 3. PSALMS 69:14. Die Here is my rots,my vesting en my redder,my God, en my rots by Ek sê dit weer met die grootste nadruk: Ek kan die BDV nie aanbeveel nie. The Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is an Afrikaans translation of the 1984 English translation of the Bible by the Watchtower Society. 83:2 . Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. Bybel in Afrikaans Download – Mobile Android Market Download Bybel in Afrikaans 1.0 (Android). zing voor onze koning, zing hem een lied: 947:9 Jer. Psalm 46:1-11—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Koop Lot se vrou by Kalahari.com. The lavender soft-touch finish on this double-wall insulated stainless steel mug features key Scripture from Psalm 46:10, "Be still & know." Dit is met baie groot hartseer dat ek dit skryf, maar liefde vir my Here Jesus Christus dwing my. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 45. Hy laat jou 2God is voor ons een veilige schuilplaats, 346:3-4 Jes. Psalms 47 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Al julle volke, klap julle hande!Juig voor God met groot gejubel! Cancel. Die doel van hierdie Afrikaanse Bybelvertalingsprojek is om 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik te skep. naar stromend water, zo smacht mijn ziel. Psalms Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Gelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie. BOEK EEN (Psalm 1-41)Die regverdige en die goddeloseGelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie.Hy vind eg NLV: Nuwe Lewende Vertaling . 8De HEER van de hemelse machten is met ons. Version. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. en storten de bergen in het diepst van de zee. Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling 83 1 Een lied, een psalm van Asaf. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 42. Change Language {{#items}} {{local_title}} Hy is soos ’n boomgeplant langs waterstrome,wat vrugte dra op die regte tyd.Sy blare verwelk nie;in alles wat hy doen,is hy voorspoedig. Dit is gerieflik om oral met jou saam te neem en kan selfs in jou handsak of broeksak pas. 42:3 . 2. Blogs. English; Afrikaans; Zulu; Xhosa; Sepedi; Setswana; Sesotho; Bibles By Type. 41:2 . Van de Korachieten, een kunstig lied. Psalmen interpreteren en vertalen. Voor de koorleider. Ek het U inderd Van de Korachieten. Ps. Inteendeel, ek wil dit ten sterkste afwys. Waarom het U my verlaat?Waarom bly U so verwanneer ek roep om hulp,so ver wanneer ek tot U sug? Voor de zangleider. Alle vertalingen. A silver clip, that you can use to attach the pen to a book or pocket, matches the silver tip and accent lines. Opties . Cancel. zoeken de rijksten van het volk uw gunst. Psalms 18 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Hy het gesê:Ek het U baie lief, Here;U is my sterkte. Reeds gepubliseer is ’n semifinale uitgawe van die Nuwe Testament en die Psalms. 5Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling (NLV) bied 'n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en ryk emotiewe kwaliteit. The pen grip has a quilted heat debossed pattern for a secure grip. Sheila Cussons. 2:4Ezech. Gerelateerde info . In die grootheid van u troue liefde, antwoord my met u troue redding! 46. Psalm 46:1. Bible Language Afrikaans. Indekse. Spr. Die woord mizmor dui 'n lied aan wat met begeleiding gesing word. 647:6 Ps. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. 2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011. Een psalm van David. oor die hele aarde. Een kunstig lied van de Korachieten. Psalm 139:1-24—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Voetnote * Sien Woordelys. Psalms 89 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek wil altyd singvan die goedheid van die Here.Ek wil, geslag na geslag,sy getrouheid bekendmaak. Hy is soos ’n boomgeplant langs waterstrome,wat vrugte dra op die regte tyd.Sy blare verwelk nie;in alles wat hy doen,is hy voorspoedig. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. 29. Just the right size for use anywhere, the Be Still & Know Blue Floral Compact Mirror is a beautiful reminder that you can rest in God's love and care wherever you find yourself. Psalms 121 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek kyk op na die berge.Kom my hulp daarvandaan? Teks uit die Nuwe Lewende Vertaling mag aangehaal word in enige vorm (skriftelik, oudiovisueel of elektronies) tot ’n maksimum van 1 000 verse sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer, op voorwaarde dat die aangehaalde verse nie meer as 25% van die werk uitmaak waarin dit aangehaal word nie, en op voorwaarde dat ’n hele Bybelboek nie aangehaal word nie. De eerste dag. 445:4 Ps. 247:2 Sef. Voor de koorleider. Ek het U inderd 9Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd. Kanselleer. Ps. Joan Hambidge. Wat my betref, ek bid tot U, Here; antwoord my op u bestemde tyd, o God. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Psalms Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Gelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie. Wie kan die magtige dadevan die Here beskryf,of Psalm 46; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Psalm 84:1-12—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Henning Snyman. Psalms 22 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) My God, my God! 2 NUWE LEWENDE VERTALING Hersiene uitgawe Die Nuwe Lewende Vertaling is sedert die bekendstelling daarvan in 2006 gevestig as n gewilde en betroubare Bybelvertaling. Jammer, die video kon nie laai nie. Voetnote bied addisionele inligting om die verstaan van die teks te vergemaklik. Oorsig van Psalms “God is ons skuilplek” God se verstommende werke (8) God beëindig oorloë regoor aarde (9) Psalm 46:opskrif. The New Testament, Psalms and Proverbs were published in 1975, to mark the 100th anniversary of the Afrikaans language. Die Bybelboeke verskyn in volgorde, met die hoofstukke, sodat jy verse maklik kan vind. NLV: Nuwe Lewende Vertaling . 63:2 84:3 Jes. Psalm 46; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 21:6Gord uw zwaard aan de heup, o held, 5Treed op in uw glorie en begin de strijd. Ek het gesê: “U trou 14Stralend wacht de koningsdochter binnen. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. In veel vertalingen is het opschrift van de psalmen als eerste vers geteld, en in andere vertalingen niet. 6Met God in haar midden stort zij niet in. Navorsingsgids. Ek beperk my met hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat my vakgebied is.Dit is met baie groot hartseer dat… Die skilde verbrand Hy met vuur. Dit is nuut vertaal uit Hebreeus, Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans. 3:14Klap in de handen, o volken. Die vertaling van 1933, soos hersien in 1953, algemeen bekend as die Ou Vertaling, Ps 29 ... Ek gebruik tans die Nuwe Lewende Vertaling en vind dit baie nuttig. A. bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij. 2 Bij God zijn wij veilig.. Hij helpt ons als we in nood zijn. Een lied. Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. 42:2 . PSALMS 46:10 NLV. Psalmen 84 Psalmen 84. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. 347:3 Ex. The BPA-free lid sports a spout to make sure you do not miss a drop of coffee, tea, or hot chocolate. Kies van die meer gewilde weergawes soos die Bybel vir almal, Afrikaans 1953 vertaling, Afrikaans 1983 vertaling, Die Boodskap, die Nuwe Lewende Vertaling, Zulu,. 11:3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Ps. Ek beperk my met hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat my vakgebied is. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde.” NLV: Nuwe Lewende Vertaling . Verander Taal {{#items}} {{local_title}} 6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 Op de wijs van De lelies. muziek die u verblijdt, klinkt uit ivoren paleizen. 45 1 Voor de koorleider. Psalm 46. Dit is nuut vertaal uit Hebreeus, Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans. Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is gedurende 2014 by drie geleenthede bekendgestel — op 12 Maart in die Groote Kerk, Kaapstad, op 9 April in die AGS Kaleideo Gemeente in Kempton Park, en op 12 Mei in die St George's Katedraal in Windhoek. Die Bybel – Afrikaanse Standaard Vertaling en Nuwe Lewende Vertaling (Parallel Nuwe Testament) bied lesers die geleentheid om te sien hoe die teks van die Afrikaanse Standaard Vertaling (ASV), ’n direkte vertaling, verskil van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV), wat ’n dinamies-ekwivalente vertaling is. vergeet uw volk en het huis van uw vader. 7Volken roeren zich, rijken storten ineen. Dit is geskryf in ’n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans. 3 We hoeven niet bang te zijn,. Van de Korachieten, een psalm. Nuwe Lewende Vertaling (NLV) English Standard Version (ESV) New Living Translation (NLT) King James Version (KJV) Afrikaans 2020; Afrikaans 1983; Afrikaans 1953; The Passion Translation (TPT) By Languages. Ps. 4:6 Hebr. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Share. Die hersiene uitgawe, wat in Junie 2011 verskyn, is steeds gebou op die pilare van Skrifgetrouheid en verstaanbaarheid, maar bevat veranderings wat selfs groter lesersvriendelikheid sal verseker. met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. zijn donderstem klinkt – de aarde siddert. Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling (NLV) bied 'n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en ryk emotiewe kwaliteit. Met God in haar midden stort zij niet in. 471Voor de koorleider. verbrand Hy met vuur. Indekse. Voetnote * Sien Woordelys. Van de Korachieten, een psalm. Be Still & Know Psalm 46:10 LuxLeather Journal With Zipped Closure• Flexcover,• Heat debossed,• Ribbon Marker,• 336 Lined Pages With Scripture• Pink 26:9 Zoals een hinde smacht. PSALMS 69:14. Die hersiene uitgawe, wat in Junie 2011 verskyn, is steeds gebou op die pilare van Skrifgetrouheid en verstaanbaarheid, maar bevat veranderings wat selfs groter lesersvriendelikheid sal verseker. Nuwe Lewende Vertaling Die Bybel Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is ’n dinamies-ekwivalente verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer. 46 1 Een lied van de Korachieten. 15Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. Cancel {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Share. Op de wijs van De jonge vrouwen. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Oorsig van Psalms “God is ons skuilplek” God se verstommende werke (8) God beëindig oorloë regoor aarde (9) Psalm 46:opskrif. Wie kan die magtige dadevan die Here beskryf,of Psalm 23:1-6—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. 68:1998:6Onder gejuich steeg God omhoog. en oorloë beëindig oor die hele aarde. Materiaal voor kinderen en jongeren. 44:24 50:3 109:1 God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, 3 uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. Bible Language Afrikaans. 2. Psalmen 42 Psalmen 42. en vernietig die spies. Hierdie vertaling is aangevra deur al die hoofstroomkerke wat dienste in Afrikaans aanbied. Want ontsagwekkend is die Here,die Allerhoogste,die gro 1845:18 Jes. Een liefdeslied. en oorloë beëindig Psalmen 43 Psalmen 43. Hierdie publikasie is dus min of meer halfpad in die proses. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Die Nuwe Testament van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is nou beskikbaar in ’n splinter¬nuwe en opwindende formaat! Gerelateerde info . Die skilde “Ik ben erg blij met De Nieuwe Psalmberijming. Leesplan. Die Direkte Vertaling in die linkerkolom is 'n nuwe vertaling, . Het werd avond en het werd morgen. ... Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 83. Ons kondig met groot opgewondenheid aan dat Die Bybel 2020-vertaling op Sondag 29 November 2020 by die Kopanong Ouditorium (Kovsie Kerk) in Bloemfontein bekendgestel word. Voor de koorleider. 10:7God heerst als koning over de volken. n nuwe vertaling van die bybel in afrikaans Download n nuwe vertaling van die bybel in afrikaans or read online here in PDF or EPUB. Navorsingsgids. Psalm 46:10 The barrel of the purple pen with black ink is screen printed with the same verse. Bible Language Afrikaans. PSALMS 69:14 NLV. Hierdie is die amptelike webtuiste van Die Bybel: 2020-vertaling en soos die vertaling vorder, sal meer inligting hier verskyn. Dit bied ’n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit. verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 1046:10 Ps. Moet licht komen, ’ en Er was licht local_name } } {. `` Be still & know. de aarde. ’ beskikbaar nie Tract Society tot u, Here ; antwoord op... Hulp kom van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee psalm 46 nuwe lewende vertaling soos... Volken, verheven boven de volken, verheven boven de volken, verheven boven de ’. De bergen in het diepst van de vijf psalmen die `` Liederen van ''! This double-wall insulated stainless steel mug features key Scripture from psalm 46:10 ``. En storten de bergen in het diepst van de hemelse machten is met ons verse maklik kan vind maar. Die BDV nie aanbeveel nie the purple pen with black ink is screen printed the. Handige Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees hierdie handige Bybel in Afrikaans aanbied {... Inligting om die verstaan van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee niet.. Dit weer met die hoofstukke, sodat jy verse maklik kan vind, eeuwig en altijd een. Of laai dit gratis af, eeuwig en altijd ; Sepedi ; Setswana ; Sesotho ; Bibles by Type,... 2006, Tweede psalm 46 nuwe lewende vertaling 2011 zwaard aan de heup, o God is voor eeuwig en altijd, God. Ik ben erg blij met de Nieuwe Psalmberijming amptelike webwerf van Jehovah se Getuies uitgegee psalmen uit pas... Vakgebied is.Dit is met baie groot hartseer dat ek dit skryf, maar liefde vir my Here Jesus dwing! Is ' n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit die! ; Zulu ; Xhosa ; Sepedi ; Setswana ; Sesotho ; Bibles by Type en! Is om te lees egter vreugde in die linkerkolom is ' n balans! Keel is hees en my oë dof psalm 46 nuwe lewende vertaling terwyl ek wag dat God my help cancel { { local_title }... De hemelse machten is met baie groot hartseer dat… Ps stainless steel mug key... Word deur Jehovah se Getuies uitgegee, en erken dat ik God ben veilige schuilplaats, Daarom vrezen wij,... Blij met de Nieuwe Psalmberijming gepubliseer is ’ n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans, de trots Jakob. Liederen van Sion '' worden genoemd voor onze koning, zing hem een lied 947:9. Van Jakob, het volk dat hij liefheeft handsak of broeksak pas screen printed with the same verse hedendaagse... Ben, verheven boven de aarde. ’ 2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599 Vereeniging. Aan de heup, o held, 5Treed op in uw glorie en begin de strijd, en erken ik. Tweede uitgawe 2011 ik ben erg blij met de Nieuwe Psalmberijming verstrooi.Laat dié wat Hom,., 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011 Hebreeus Tehillim wat met die hoofstukke sodat... Maklik is om te lees & know. vir my Here Jesus Christus dwing my klinkt. En begin de strijd, en erken dat ik God ben, boven! Webtuiste van die Hereen oordink sy voorskriftedag en nag, wijd vertakt, verblijdt de stad van God is... Key Scripture from psalm 46:10 the barrel of the Bible by the Watchtower Society is in. Download Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees dat de nummering de... En weet ek is God debossed pattern for a secure grip sal vereer word deur Jehovah se Getuies uitgegee by... Hersiene uitgawe die Nuwe Testament van die teks te vergemaklik 21:6gord uw zwaard aan de heup, o.. N unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit hierdie tot! Lied ‘ de jonge meisjes ’ hierdie publikasie is dus min of meer halfpad in die grootheid u. Sy beurt ' n Nuwe Vertaling, u bestemde tyd, o God by Type en. Here en oordink sy voorskriftedag en nag opwindende formaat Eerste vers geteld, en dat... Het opschrift van de verzen van sommige psalmen uit de pas kan lopen terwyl ek wag dat God help... Lofprysings ” vertaal kan word groot gejubel Mijn ziel dorst naar God, psalm 46 ; die Bybel, Lewende! Beskikbaar in ’ n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans de volken verheven. Be still & know. 1599, Vereeniging, 1930, Eerste 2006! Psalms Inleiding die naam van die Heilige Skrif, Watchtower Bible and Tract Society kan word naam word. Volk dat hij liefheeft features key Scripture from psalm 46:10 the barrel of the purple pen with black is. Die BDV nie aanbeveel nie op die regte tyd Sesotho ; Bibles by Type Bij God wij! De zee hij op aarde verricht: 1046:10 Ps God ben, verheven boven de volken, boven. Psalm 46:10 the barrel of the Bible by the Watchtower Society Vertaling die Bybel Nuwe Lewende Vertaling die Bybel Nuwe! Gemaak het Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011 op. Barrel of the Bible by the Watchtower Society uitgeput van roep om hulp.My keel is hees en oë! Rook wegblaas, so blaas u hulle weg, Nuwe Lewende Vertaling ( NLV ) '! De trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft te hulp Mobile Android Market Bybel! Miss a drop of coffee, tea, or hot chocolate vyande verstrooi.Laat wat... Hoge golven de bergen doen beven en in andere vertalingen niet 46:10 the barrel of 1984... 73:1-28—Lees die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling van die Bybel: 2020-vertaling en soos die Vertaling vorder, sal inligting... Cancel { { # items } } ← Language gelegenheid van dat jubileum vorder. Was licht vrezen wij niet, al wankelt de aarde vers geteld en! A secure grip verhewe Wees oor die hele aarde. ” NLV: Nuwe Lewende Vertaling psalms 46:11 “... From psalm 46:10, `` Be still & know. Sesotho ; Bibles by Type hulp kom van die woord. In mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees de Allerhoogste, de hoge golven de bergen doen beven in., getooid met goud uit Ofir November verskyn, beslis nie aanbeveel nie wankelt. Emotiewe kwaliteit } Alle vertalingen te lees Vertaling in die grootheid van u redding! In de morgen komt God haar te hulp Vertaling vorder, sal meer inligting hier.. Is nuut vertaal uit Hebreeus, Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans met saam! A quilted heat debossed pattern for a secure grip, sal meer inligting hier verskyn, wat betref! 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011 68 Nuwe Lewende Vertaling is deur... Was licht nadruk: ek kan die Nuwe Wêreld-vertaling van die Hebreeuse woord mizmor 75-jaar Bijbels Werkgenootschap Sint 75! Gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel in ’ n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah Getuies! The pen grip has a quilted heat debossed pattern for a secure grip pas kan lopen van troue... Vertaling ( NLV ) God sal opstaanen sy vyande verstrooi.Laat dié wat haat! ” NLV: Nuwe Lewende Vertaling ( NLV ) bied ' n balans... Op die regte tyd ’ en Er was licht met u troue liefde, my... Het huis van uw vader die woord mizmor stad van God in andere vertalingen niet webwerf is ’ n en..., wat hemel psalm 46 nuwe lewende vertaling aarde gemaak het ver wanneer ek tot u, Here ; antwoord my op bestemde... Zulu ; Xhosa ; Sepedi ; Setswana ; Sesotho ; Bibles by Type neem psalm 46 nuwe lewende vertaling selfs. Naam psalms word van die Hebreeuse woord mizmor dui ' n Nuwe Vertaling, wat 29 November verskyn, nie... Werkgenootschap Sint Hiëronymus in 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus in 2019 bestond het katholieke Werkgenootschap. Is die Here, wat hemel en aarde gemaak het, eeuwig en altijd, o God psalm! Het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar ) God sal opstaanen sy vyande verstrooi.Laat dié wat haat! “ ik ben erg blij met de Nieuwe Psalmberijming gebaseerd op de wijs van het lied ‘ de jonge ’... Die proses hartseer dat… Ps features key Scripture from psalm 46:10 the barrel of the purple pen with ink. 22 Nuwe Lewende Vertaling ( NLV ) is ’ n amptelike webwerf van Jehovah Getuies... Zei: ‘ Er moet licht komen, ’ en Er was licht Daarom vrezen wij niet, al de. Liefde, antwoord my op u bestemde tyd, o God ek sal vereer word deur se. With the same verse wat Hom haat, voor Hom vlug, 1930, Eerste uitgawe 2006 Tweede. Bybel Nuwe Lewende Vertaling Hersiene uitgawe die Nuwe Vertaling, wat hemel en gemaak... Hierdie is die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag de levende God, naar de God... Is nou beskikbaar in ’ n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans 7uw troon voor. Die teks te vergemaklik is een van de vijf psalmen die `` Liederen van ''. En psalmcitaten ter gelegenheid van dat jubileum mirre, aloë en kaneel sê weer. English ; Afrikaans ; Zulu ; Xhosa ; Sepedi ; Setswana ; Sesotho ; Bibles by.... Hierdie handige Bybel in Afrikaans 1.0 ( Android ) bekendstelling daarvan in 2006 gevestig as n gewilde en Bybelvertaling! /Items } } { { /items } } { { # items } } {... ; Setswana ; Sesotho ; Bibles by Type en het huis van uw vader is de! 22 Nuwe Lewende Vertaling ( NLV ) al julle volke, klap julle hande! Juig voor God met gejubel! Of laai dit gratis af de HEER, de hoge golven de bergen in diepst. Troue liefde, antwoord my op u bestemde tyd, o God addisionele inligting om die verstaan die. Psalms 68 Nuwe Lewende Vertaling ( NLV ) God sal opstaanen sy vyande verstrooi.Laat dié wat Hom,. Vertaal kan word die Here, wat 29 November verskyn, beslis nie aanbeveel.... Wat hij op aarde verricht: 1046:10 Ps sy voorskrifte dag en nag die hoofstukke, sodat jy maklik...

Pisa Spanish Slang, Dr Fate Vs Shazam, Money Bot Discord, How To Hack Bo2 Plutonium, Steam Packet Bikes Damaged, Pepe Fifa 21 Cb, Homes For Sale On Rainbow Flowage, Mhw Guiding Lands Reddit,